chemises سیستم قربانی مقابله افزارهای

chemises: سیستم قربانی مقابله افزارهای نیروی انتظامی بدافزارها نامه های الکترونیکی مجرمان سایبری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آمریکا از دستاوردهای برجام ناراحت و عصبانی است / پزشکیان

نایب مدیر مجلس برجام را دستاورد بزرگی دانست و گفت: بیانات ترامپ مبنی بر اینکه برجام بدترین توافق است نشان می‌دهد که این توافق دستاوردی داشته که آنقدر رئیس‌جمهور

آمریکا از دستاوردهای برجام ناراحت و عصبانی است / پزشکیان

پزشکیان: آمریکا از دستاوردهای برجام ناراحت و عصبانی است

عبارات مهم : آمریکا

نایب مدیر مجلس برجام را دستاورد بزرگی دانست و گفت: بیانات ترامپ مبنی بر اینکه برجام بدترین توافق است نشان می دهد که این توافق دستاوردی داشته که آنقدر مدیر جمهور آمریکا را عصبانی کرده هست. بعد اکنون نوبت دیپلمات های ما است که طوری واکنش‌ها کنند تا آمریکا را منزوی کنند.

مسعود پزشکیان در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: اگر آمریکا بخواهد از برجام خارج شود، منزوی خواهد شد.

آمریکا از دستاوردهای برجام ناراحت و عصبانی است / پزشکیان

وی افزود: اینکه ترامپ می گوید برجام بدترین توافقی بوده که آمریکا امضا کرده نشان می دهد که برجام فوایدی داشته که ترامپ را تا این حد عصبانی کرده. این یعنی دیپلمات های ما و حتی مجلس تصمیم درستی گرفته که ترامپ به این شدت عصبانی شده است است.

نایب مدیر مجلس در عین حال گفت: اینکه عده ای در داخل نیز همین حرف های ترامپ را تکرار می کنند و یا اینکه بعضی از رسانه ها و حتی صداوسیما ناخودآگاه چنین مطالبی را بیان می کنند، درست نیست. باید به جای این رویکرد واکنش‌ها ما به خصوص دیپلمات ها و سیاستمدارها طوری باشد که آمریکا منزوی باشد نه اینکه بتواند ما را عصبانی کند تا در نهایت همه را علیه کشور عزیزمان ایران بسیج کرده و دوباره ما را منزوی کند. برجام توافقی است که امضا شده است است و امروز آنها از این توافق عصبانی شده است و می خواهند بازی را برهم زنند.

نایب مدیر مجلس برجام را دستاورد بزرگی دانست و گفت: بیانات ترامپ مبنی بر اینکه برجام بدترین توافق است نشان می‌دهد که این توافق دستاوردی داشته که آنقدر رئیس‌جمهور

پزشکیان در ادامه تاکید کرد: در این شرایط باید کارشناسان و دیپلمات ها راهی را در پیش بگیرند که کمترین ضرر و بیشترین منفعت عاید کشور شود. نباید تنها با احساسات و طرح شعارها بخواهیم کار را پیش ببریم. قطعا این نسخه درستی جهت کشور نیست.

وی توضیح داد: نسخه درست همان است که کارشناسان و دیپلمات ها می نویسند و ما اجرا می کنیم. نه اینکه هر کسی هر بحثی را بدون کار کارشناسی انجام دهد و توقع پیاده شدن آن را داشته باشد. همه باید بدانیم آنچه در برجام حاصل شده است دستاورد بزرگی است.

پزشکیان با یادآوری اوضاع اقتصادی کشور قبل از برجام گفت: ما قبل از برجام توانایی فروش نفت را به خوبی نداشتیم و در بسیاری از موارد ضرررهایی می کردیم که اکنون متضرر نمی شویم آن وقت گاز ما را نمی خریدند و به ازای آن کشورهایی همچون امارات، عربستان، کویت، قطر و حتی عراق از میادین یکسان و سهم مان برداشت می کردند اکنون می توانیم گاز را فروخته و از میادین یکسان هم برداشت کنیم.

آمریکا از دستاوردهای برجام ناراحت و عصبانی است / پزشکیان

نایب مدیر مجلس افزود: اینکه فقط بگوییم که آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند، درست نیست. آنها سهم ما را از میادین یکسان می برند و انگار ما گوشه ای ایستاده ایم و فقط نگاه می کنیم. اگر با این استدلال می گویند که آنها نمی توانند غلط بکنند حتما حرف درستی می زنند.

پزشکیان در آخر و در جمع بندی گفت: باید ما جهت مسابقه به بازارهای بین المللی و منطقه ای دستیابی داشته باشیم. اینکه آمریکا یکسری چرت و پرت هایی می گوید حرف تازه ای نیست. آمریکا یک عمر است که چرت و پرت می گوید. ما باید به راه خود ادامه دهیم و بدانیم که اکنون این آمریکا است که از دستاوردهای برجام ناراحت و عصبانی است.

نایب مدیر مجلس برجام را دستاورد بزرگی دانست و گفت: بیانات ترامپ مبنی بر اینکه برجام بدترین توافق است نشان می‌دهد که این توافق دستاوردی داشته که آنقدر رئیس‌جمهور

واژه های کلیدی: آمریکا | دستاوردهای برجام | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog